1a Kontakti, tervehtiminen *4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen


1b Kontakti, yhteistyö *2 Lähtee mukaan haluttomasti


1c Kontakti, käsittely *4 Hyväksyy ja ottaa kontaktia


2a Leikki 1, leikkihalu *3 Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee
2b Leikki 1, tarttuminen *2 Ei tartu, nuuskii esinettä


2c Leikki 1, puruote ja taisteluhalu *1 Ei tartu esineeseen

3a1 Takaa-ajo 1 *1 Ei aloita
3b1 Tarttuminen 1 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
3a2 Takaa-ajo 2 *1 Ei aloita
3b2 Tarttuminen 2 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään


4 Aktiviteettitaso
*2 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

5a Etäleikki, kiinnostus *3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b Etäleikki, uhka/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
5c Etäleikki, uteliaisuus *1 Ei saavu avustajan luo
5d Etäleikki, leikkihalu *1 Ei osoita kiinnostusta
5e Etäleikki, yhteistyö *1 Ei osoita kiinnostusta


6a Yllätys, pelko *1 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
6b Yllätys, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä


6c Yllätys, uteliaisuus *2 Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
6d Yllätys, jäljellejäävä pelko *1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta haalariin


7a Ääniherkkyys, pelko *3 Väistää kääntämättä pois katsettaan


7b Ääniherkkyys, uteliaisuus *3 Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä
7c Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko *1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita vai väistämistä
7d Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan


8a Aaveet, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
8b Aaveet, tarkkaavaisuus *5 Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c Aaveet, pelko *1 On ohjaajan edessä tai sivulla


8d Aaveet, uteliaisuus *4 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin


8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen *4 Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a Leikki 2, leikkihalu *2 Ei leiki – osoittaa kiinnostusta
9b Leikki 2, tarttuminen *1 Ei tartu esineeseen

10 Ampuminen *4 Keskeyttää leikin/passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen

SUORITETTU 28.9.2019
Kuvaajat: Jorma Kerkkä ja Saija Jänkävaara