1a Kontakti, tervehtiminen  *4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen


1b Kontakti, yhteistyö *3 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta


1c Kontakti, käsittely *3 Hyväksyy käsittelyn


2a Leikki 1, leikkihalu *1 Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
2b Leikki 1, tarttuminen *1 Ei tartu esineeseen
2c Leikki 1, puruote ja taisteluhalu *1 Ei tartu esineeseen

3a1 Takaa-ajo 1 *1 Ei aloita
3b1 Tarttuminen 1 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
3a2 Takaa-ajo 2 *1 Ei aloita
3b2 Tarttuminen 2 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään

4 Aktiviteettitaso *4 Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen

5a Etäleikki, kiinnostus *2 Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
5b Etäleikki, uhka/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
5c Etäleikki, uteliaisuus *1 Ei saavu avustajan luo
5d Etäleikki, leikkihalu *1 Ei osoita kiinnostusta
5e Etäleikki, yhteistyö *1 Ei osoita kiinnostusta


6a Yllätys, pelko *3 Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
6b Yllätys, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä


6c Yllätys, uteliaisuus *1 Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan / Ei mene ajoissa
6d Yllätys, jäljellejäävä pelko *1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta haalariin


7a Ääniherkkyys, pelko *3 Väistää kääntämättä pois katsettaan


7b Ääniherkkyys, uteliaisuus *3 Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä
7c Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko *4 Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
7d Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan


8a Aaveet, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
8b Aaveet, tarkkaavaisuus *5 Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c Aaveet, pelko *1 On ohjaajan edessä tai sivulla


8d Aaveet, uteliaisuus *4 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin


8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen *4 Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a Leikki 2, leikkihalu *1 Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
9b Leikki 2, tarttuminen *1 Ei tartu esineeseen

10 Ampuminen *2 Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen
välinpitämätön

SUORITETTU 28.9.2019
Kuvaajat: Jorma Kerkkä ja Saija Jänkävaara