1a Kontakti, tervehtiminen *4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b Kontakti, yhteistyö *4 Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta
1c Kontakti, käsittely *4 Hyväksyy ja ottaa kontaktia2a Leikki 1, leikkihalu *1 Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
2b Leikki 1, tarttuminen *1 Ei tartu esineeseen
2c Leikki 1, puruote ja taisteluhalu *1 Ei tartu esineeseen

3a1 Takaa-ajo 1 *1 Ei aloita
3b1 Tarttuminen 1 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
3a2 Takaa-ajo 2 *1 Ei aloita
3b2 Tarttuminen 2 *1 Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään


4 Aktiviteettitaso *2 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

5a Etäleikki, kiinnostus *3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b Etäleikki, uhka/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
5c Etäleikki, uteliaisuus *1 Ei saavu avustajan luo
5d Etäleikki, leikkihalu *1 Ei osoita kiinnostusta
5e Etäleikki, yhteistyö *1 Ei osoita kiinnostusta


6a Yllätys, pelko *4 Pakenee enintään 5 metriä
6b Yllätys, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä


6c Yllätys, uteliaisuus *1 Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan / Ei mene ajoissa


6d Yllätys, jäljellejäävä pelko *2 Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
6e Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta haalariin


7a Ääniherkkyys, pelko *3 Väistää kääntämättä pois katsettaan


7b Ääniherkkyys, uteliaisuus *2 Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
7c Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko *4 Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
7d Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus *1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan


8a Aaveet, puolustus/aggressio *1 Ei osoita uhkauseleitä
8b Aaveet, tarkkaavaisuus *4 Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
8c Aaveet, pelko *1 On ohjaajan edessä tai sivulla


8d Aaveet, uteliaisuus *1 Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/Ei mene ajoissa


8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen *1 Torjuu kontaktia / Ei mene ajoissa

9a Leikki 2, leikkihalu *1 Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
9b Leikki 2, tarttuminen *1 Ei tartu esineeseen


10 Ampuminen *4 Keskeyttää leikin/passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen

SUORITETTU 28.9.2019
Kuvaajat: Jorma Kerkkä ja Saija Jänkävaara